Vnútorný poriadok

Vnútorný poriadok školy nájdete tu (144 kB)

Kontakt

SZUŠ

Korešpondenčná adresa:

Súkromná základná umelecká škola
Osloboditeľská 27,
831 07 Bratislava

info@szusba.sk
www.szusba.sk

Výberové konanie

Riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy Osloboditeľská 27, Bratislava - Vajnory vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie pracovných miest učiteľa ZUŠ v hudobnom odbore so zameraním:

- Hra na gitare

- Hra na klavíri

Ponuka platí priebežne až do odvolania.

Prosíme záujemcov aby vyplnili tento Registračný dotazník na základe ktorého Vám bude zaslaná pozvánka na výberové konanie.

Tešíme sa na Vás!