Vnútorný poriadok

Vnútorný poriadok školy nájdete tu (144 kB)

Kontakt

SZUŠ

Korešpondenčná adresa:

Súkromná základná umelecká škola
Osloboditeľská 27,
831 07 Bratislava

info@szusba.sk
www.szusba.sk

Zameranie tanečného odboru

  • Tanečná a pohybová príprava
  • Ľudový, klasický a moderný tanec
  • Žiaci sa môžu realizovať v tanečných súboroch rôzneho zamerania, napr. folklórny súbor, súbor moderného tanca a pod.

pixel