Vnútorný poriadok

Vnútorný poriadok školy nájdete tu (144 kB)

Kontakt

SZUŠ

Korešpondenčná adresa:

Súkromná základná umelecká škola
Osloboditeľská 27,
831 07 Bratislava

info@szusba.sk
www.szusba.sk

Zameranie literárno-dramatického odboru

  • Dramatická a herecká príprava, štúdium rolí, umelecký prednes
  • Bábkoherectvo, výroba bábok
  • Moderovanie, javiskový pohyb
  • Hlasová a hudobná príprava