Vnútorný poriadok

Vnútorný poriadok školy nájdete tu (144 kB)

Kontakt

SZUŠ

Korešpondenčná adresa:

Súkromná základná umelecká škola
Osloboditeľská 27,
831 07 Bratislava

info@szusba.sk
www.szusba.sk

Zameranie hudobného odboru

  • Prípravná hudobná výchova (vhodné najmä pre žiakov, začiatočníkov spravidla vo veku 5 – 7 rokov)
  • Hra na hudobnom nástroji (zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, trúbka, trombón, lesný roh, bicie nástroje, gitara, keyboard, klavír, akordeón, sláčikové nástroje)
  • Hra v dychovom orchestri
  • Hra v tanečnej skupine, hra v gospelovej skupine
  • Spev, muzikálový spev, zborový a gospelový spev, hlasová výchova
  • Základy kompozície, kompozícia a základy dirigovania