Vnútorný poriadok

Vnútorný poriadok školy nájdete tu (144 kB)

Kontakt

SZUŠ

Korešpondenčná adresa:

Súkromná základná umelecká škola
Osloboditeľská 27,
831 07 Bratislava

info@szusba.sk
www.szusba.sk

O škole

Prijímacie skúšky na školský rok 2018/2019

Voľné pracovné miesto

 

Súkromná základná umelecká škola, Osloboditeľská 27, Bratislava, poskytuje umelecké vzdelávanie v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Škola a jej výchovno-vzdelávací proces vychádza z kresťanských hodnôt a cyrilo-metodských tradícií. Jej cieľom je poskytnúť kvalitné umelecké vzdelávanie talentovaným deťom a mládeži, ale aj dospelým v rámci programu celoživotného vzdelávania.

 
Škola bola zaradená do siete škôl v roku 2007 rozhodnutím Ministerstva školstva číslo: CD-2006-9367/2092-0t:096
Zriaďovateľom školy je spoločnosť BAMASTAV s.r.o. so sídlom na Uršulínskej 3, 811 01 Bratislava.
Od roku 2009 je naša škola aktívnym členom Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS).
 
 
 
 
 
 
 

Preferujeme

  • Hru na dychových nástrojoch (hru na dychových nástrojoch odporúčajú aj lekári alergológovia, môže to byť aj súčasť podpornej liečby najmä pri alergických ochoreniach a ochoreniach dýchacích ciest).
  • Vytváranie rôznych zoskupení, súborov a projektov, v ktorých sa spoločne môžu realizovať žiaci všetkých odborov.