Vnútorný poriadok

Vnútorný poriadok školy nájdete tu (144 kB)

Kontakt

SZUŠ

Korešpondenčná adresa:

Súkromná základná umelecká škola
Osloboditeľská 27,
831 07 Bratislava

info@szusba.sk
www.szusba.sk

Zameranie výtvarného odboru

  • Kresba, maľba
  • Fotografia, keramika
  • Sakrálna tvorba, Ľudové umenie, priestorové práce a pod.